عکس

غلامحسین کرباسچی در لباس روحانیت در کنار امام خمینی/ 1358 شمسی عکس یادگاری احمدی نژاد و خبرنگار آمریکایی
/ 2 نظر / 77 بازدید
بهمن 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
4 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
13 پست