از راست : جناب آقای مهرنوش جمشیدی،جناب آقای مصطفی امرالهی(ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان خوروبیابانک)،جناب آقای حاج حسین حداد (معلم سالهای نه چندان دور دبستان ایراج)،جناب آقای عباسعلی طاهری،جناب آقای حاج حجت الله زاهد و جناب آقای محمد طاهری(دبیر ورزش)

 

جناب آقای دکتر حسنی نماینده محترم شهرستانهای نایین و خوروبیابانک