در روستای ایراج چند پروژه عمرانی در دست اجرا میباشد(بهسازی شبکه آب آشامیدنی و کشاورزی،جدول گذاری خیابانها،خانه عالم و ساختمان دهیاری) که باید یک خسته نباشید به مسئولان امر فقط برای تصویب بودجه بگویم.زیرا به نظر میرسد که هیچ نظارتی بر کارها ندارند یا اگر نظارتی هم هست بسیار ضعیف است که بعضا به مشکلاتی هم برخورده است.برای نمونه دو مورد را ذکر مینمایم.

این عکس مربوط به پروژه بهسازی لوله کشی آب آشامیدنی است که پیمانکار محترم ماهها به همین صورت رها کرده بود و ساکنین این کوچه که پیرزن و پیرمرد ناتوان هستند هر روز باید مانند سربازان آموزشی از میدان موانع عبور کنند.

اینهم نمونه ای دیگر و نمونه های بدتر و هدر رفتن آب آشامیدنی و.....

 جدول بندی خیابانها، پیمانکار نه چندان محترم فکر کرده صاحبخانه فقط با تراکتور تردد میکند لذا راهی برای عبور وسیله نقلیه نگذاشته جالبتر اینکه کار فرما که بنیاد مسکن میباشد هم جوابگو نیست شورا و دهیار که.... این یعنی اینکه پیمانکاری که به روستا می آید یعنی هم پیمانکار است هم کارفرماست و هم ناظر و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل....