امیر قطر در دیدار غیررسمی و سه ساعته خود از ایران که شبانه هم انجام شد ، ملاقاتی هم با رئیس جمهور ایران داشت.

شیخ خلیفه در این دیدار کفش رسمی و جوراب به پا نداشت.
خودشان که می گویند با لباس عربی اشکالی ندارد ؛ خودش نوعی مد است ، اما از این مدها جلوی میزبانان غربی درنمی آورند!
حتی طرز نشستن اش نیز متعارف نیست و  پیام دارد.

(راستی حواست کجاست شیخ؟ دکتر دارد بلانسبت با تو حرف می زند ها! )

البته در سفر به انگلیس ، کفش و جورابش را پایش کرده بود
احتمالاً همانجا ، جا گذاشته است!

البته میگویند یک همسر ایرانی هم دارد شاید ما خودمانی حساب کرده!!!!