این عکس دوسال قبل در جریان بازدید از تپه باستانی ایراج توسط دوست عزیزی گرفته شده در این عکس آقای دکتر جاوری خاکهای قبری چند هزار ساله را بررسی میکند قبری که تیغ بولدوز آن را نمایان کرده بود(کاش نمایان نشده بود ) اما بازرس ویژه میراث فرهنگی اصفهان و آقای مدنیان(ریاست محترم میراث فرهنگی نایین)و جناب آقای رییسی که در عکس مشاهده می نمایید نه مجوز حفاری و کاوش داشتند و نه امکان محافظت از این میراث ارزشمند . بازدیدی کردند قول ثبت و بودجه برای کاوش و محافظت از تپه ها را دادند.

اما روزها گذشت و گذشت در اخبار بعضی وقتها مسئولین محلی و استانی فقط و فقط اشاره ای به تپه های باستانی ایراج میکردند صحبت از بودجه اختصاصی و ....و.....  اما امروز عکس بالا را از همان زاویه مشاهده نمایید که غارتگران میراث فرهنگی چه میکنند!!!!

 

آیا باید دست روی دست بگذاریم و شاهد چپاول میراث گرانبهایمان باشیم؟