نمادهای هفت سین :

1.سیر : نماد اهورامزدا ,

2.سیب: نماد فرشته سپندار مذ، فرشته زن، باروری و پرستاری است.(اسفند),

3.سبزی:نماد فرشته اردیبهشت و نماد زندگی دوباره است.

4.سنجد : نماد فرشته خرداد و نماد عشق است.

5.سرکه: نماد فرشته امرداد و نماد صبر و شکیبایی و جاودانگی است.

6.سمنو : نماد فرشته شهریور و نماد خواربار است.

7.سماق: نماد فرشته بهمن و نماد باران یا رنگ طلوع خورشید است.(بدانید که سماغ واژه پارسی است و نباید با بندواژه "ق" نوشته شود و سماک نام نژاده آن است ).