من همه تقصیرها را به گردن مجلس می‌بینم. وقتی نمایندگان می‌دانند که نباید دولت را سرلج بیندازند، چرا می‌اندازند؟ وقتی می‌دانند اگر رئیس‌جمهور را عصبانی کنند، ممکن است همه را در همدیگر ادغام کند، این چه کاری است که هم عرض خود می‌برند و هم زحمت دیگران می‌دارند. آمدند وزیر راه به آن خوبی را استیضاح کردند، رئیس‌جمهور هم برداشت وزارت راه و ترابری را با وزارت مسکن ادغام کرد. یک استیضاح دیگر بکنند، ممکن است وزارت جدیدالتأسیس مسکن و راه و ترابری را با وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش ادغام کنند. من نمی‌دانم چرا مجلس، به این توی هم‌رفتگی وزارتخانه‌ها دامن می‌زند و وزیر را هم گرفتار می‌کند.

به گزارش «مهر» علی نیکزاد وزیر راه و مسکن و ترابری و شهرسازی گفته است: «هنوز برنامه‌ای برای وزارت راه ندارم» و همچنین گفته است: «مشکل هوایی کشور فعلاً حل نمی‌شود.»

با این حساب پیشنهاد می‌کنم فعلاً سازمان بهشت‌زهرا را در وزارت راه و مسکن و ترابری و شهرسازی ادغام کنند تا بعد ببینیم چه می‌شود.

قم،‌ کتاب رکوردها
استاندار قم گفته است: فرودگاه قم باید در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود، چرا که مجوز احداث این فرودگاه در پنجم بهمن‌ماه صادر شده و در 19 بهمن‌ماه هم کلنگ فرودگاه زده شده است.

این همه کار 14 روزه انجام می‌شود اما وزیر هنوز برنامه‌ای برای وزارتخانه‌اش ندارد. البته خیلی هم جای غصه‌خوردن ندارد. همه‌چیز به خوبی پیش می‌رود، شاید تا اول اسفند اصلاً فرودگاه افتتاح هم شد، کار خیلی زیادی هم نیست؛ باید یک برج بسازند، یک سالن و یک جاده پهن آسفالته که هواپیما از روی آن بلند شود برود یک کمی آن‌ورتر بخورد زمین. این که کار و مقدمه‌چینی نمی‌خواهد، تازه این مال وقتی بود که وزیر برنامه داشت و می‌گفت همه چیز به زودی حل می‌شود. با این اوضاع و احوال احتمالاً ته باند به یک دره می‌رسد که هواپیما بلند نشده با سر برود توی همان دره از پیش‌بینی تعیین شده.

منبع:خبر(شهرام شکیبا)